دوره آموزشي مجموعه ضوابط طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل

در شركت توزيع برق استان سمنان برگزار شد؛

دوره آموزشي مجموعه ضوابط طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل

دوره آموزشي مجموعه ضوابط طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در شركت توزيع برق استان برگزار شد.

سرپرست دفتر منابع انساني شركت توزيع برق استان بيان داشت: اين دوره آموزشي به مدت 16 ساعت و با حضور 19 نفر از كاركنان جديدالورود اين شركت به اجرا در آمده است.

بامداد يغمائي افزود: تعاريف و تاريخچه طبقه بندي مشاغل، محاسبه تجربه مرتبط و مشابه ،شيوه هاي محاسبه گروه و فوق العاده هاي حقوق و دستمزد ، تعيين مزايا و رفاهيات و نحوه محاسبه تجربه مرتبط و مشابه ، به عنوان برخي از سرفصل هاي ارائه شده توسط "ضرغـام طاهـري" مـدرس اين دوره به شمـار مي رود.

وي اضافه كرد: شيوه هاي محاسبه گروه و فوق العاده هاي حقوق ، نحوه محاسبه ارزيابي عملكرد آموزشي و پرداخت، تشريح شرايط بازنشستگي اختياري و اجباري، بيمه بيكاري و مدت زمان استفاده از آن ، از ديگر مطالب ارائه شده در دوره مورد اشاره مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات