فراخوان دفتر نمایندگی مراوه تپه

فراخوان دفتر نمایندگی مراوه تپه

قابل توجه کلیه مهندسان معمار دارای صلاحیت  طراحی ( همه پایه ها)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی مراوه تپه به تعداد محدودی مهندس معمار با صلاحیت طراحی ( همه پایه ها) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی مراوه تپه ، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات