فراخوان دفتر نمایندگی کلاله

فراخوان دفتر نمایندگی کلاله

قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت( کلیه پایه ها )

با توجه به اعلام نیاز  دفتر نمایندگی کلاله به مهندس مکانیک دارای صلاحیت نظارت جهت ارائه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی کلاله، از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت دو روز به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت و صدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات