گزارش تصویری جلسه تعیین تکلیف زمین های واگذار شده به کارگران پتروشیمی با حضور مهندس رجب زاده ،معاون ...

گزارش تصویری جلسه تعیین تکلیف زمین های واگذار شده به کارگران پتروشیمی با حضور مهندس رجب زاده ،معاون ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات