بررسی تازه ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ خانه دار شدن سخت تر شد

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره بها، برآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت را بحرانی کرده است. در این گزارش آمده است: ‌ در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش یافته است. تغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره بها، برآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینه‌های سکونت را بحرانی کرده است. همچنین در این سال شاخص توان پذیری مسکن (نسبت قیمت متوسط مسکن به درآمد متوسط خانوار) به ۱۱ سال رسیده که رقمی بحرانی به شمار می‌آید. افزایش سهم هزینه تامین مسکن در هزینه‌های خانوار از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد به عنوان سومین شاخص از یکسو و همچنین تضعیف سکونت ملکی در برابر مسکن اجاره‌ای از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات