کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت

به روایت تصویر ؛
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات