مسابقات مهارت شغلي در شركت توزيع برق اصفهان كليد خورد

به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس احمد نادعلي در اين باره گفت :در اين دوره كليه نيروهاي فعال در امورهاي اجرايي  به دو گروه نيروهاي اجرايي و كارشناسي تقسيم شده اند و هر يك از اين گروهها در رشته هاي تخصصي خود رقابت خواهند كرد در مرحله علمي مسابقات مهارتي گروههاي اجرايي بيش از 88 نفراز نيروها ي اجرايي در سه حوزه با يكديگر به رقابت پرداختند

وي در ادامه گفت :نيروهاي اجرايي حوزه توسعه و نوسازي در رشته تبديل شبكه سيمي به كابل خود نگهدار ،نيروهاي اجرايي حوزه بهره برداري در رشته تعميرات شبكه برق دار و نيروهاي لوازم اندازه گيري در رشته نصب انشعاب تك فار به صورت كتبي با يكديگر به رقابت پرداختند و مرحله عملي و كاربردي اين مسابقات نيز در ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي شود
نادعلي به شش معيار پذيرش گروههاي برگزيده اشاره كرد و گفت :انتخاب گروههاي برتر با استفاده از شاخص هاي ميزان دانش علمي ، رعايت ايمني ،كيفيت اجرا،لوازم و تجهيزات ،نظام آراستگي و سرعت عمل از شاخص هاي معيار اين پذيرش بوده است
وي تاكيد كرد :در خصوص برگزاري مسابقات مهارتي گروههاي كارشناسي بالغ بر 250 نفر در هفت حوزه برنامه ريزي ،مهندسي ،نظارت ،بهره بردراي ،مالي ،مشتركين و لوازم اندازه گيري با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت اين دوره مسابقات از دو بخش علمي (آزمون كتبي ) و مسابقه گروهي برگزار مي شود و كليه كارشناسان فعال هر حوزه موظف به حضور در مسابقات هستند و پس از برگزاري مسابقات علمي ميانگين نمرات هفت حوزه در هر امور محاسبه و چهار امور راه يافته به مرحله بعد تعيين مي شود
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني ياد آور شد :پس از پايان مسابقات در بخش گروههاي اجرايي و كارشناسي از نفرات برگزيده به صورت تيمي و انفرادي با اهداي جوايز نقدي و غير نقدي تقدير خواهد شد .
وي خاطر نشان كرد :شركت توزيع برق اصفهان سال گذشته در اولين دوره مسابقات مهارت شغلي كشوري در دو رشته تبديل شبكه سيمي به كابل خود نگهدار و نصب انشعاب برق سه فاز مقام اول را از آن خود كرد و در رشته نصب انشعاب تك فاز به مقام سوم دست يافت و در مجموعه رشته ها نيز بالاترين رتبه را اين شركت در كل شركت هاي توزيع از آن خود نمود و لوح رتبه عالي را دريافت نمود .
در ادامه مهندس غلامرضا نوري رييس پارك فن آوري هاي نوين شركت توزيع برق اصفهان نيز عنوان كرد : يكي از اهداف اين مسابقه ايجاد انگيزه در بين كاركنان است و اين شركت براي رسيدن  به  اهداف تعيين شده خود كه شامل كاهش حوادث ،كاهش تلفات شبكه و رسيدن به چشم انداز 1405 مي باشد نيروهايي با مهارت ، با دقت و همچنين افراد خلاق را پرورش دهد و كاركنان و كارشناسان را از موقعين جاري خود به سمت جلو هدايت كند .
وي تصريح كرد :شركت توزيع برق اصفهان به اين نتيجه رسيد كه با ايجاد فضايي مناسب بتواند به صورت مشخص فرايندهاي برق رساني به مشتركين را به خوبي نشان دهد و بستر مناسبي را براي آموزش بر روي شبكه هاي برق دار به نمايش بگذارد اين مجموعه بر بستر ساختار ريز شبكه ها طراحي شده است و اين ساختار  ميكرو گريدي در قالب اتوماسيون شبكه فراهم شده است كه دانش و مهارت هاي همكاران در اين مركز به روز رساني و آموزش داده  مي شود و همچنين اين دوره مسابقات مهارت شغلي در اين مجموعه  منسجم در حال برگزاري مي باشد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات