هزينه ي جابه جايي تاسيسات برقي به عهده شهرداري  است

هزينه ي جابه جايي تاسيسات برقي به عهده شهرداري است

به گزارش پايگاه خبري توانير  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز با استناد به نامه شماره 100/30/38621/97 مورخ 26/8/98 وزير نيرو، گفت: براساس بند 2 تصويب نامه ي شماره ي 3096 مورخ 4/2/65 هيئت وزيران درخصوص ماده 11 قانون سازمان برق ايران، در مورد اجراي برنامه هاي عمراني شهرداري ها، موضوع ماده 5 آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري كه مستلزم جابجايي تاسيسات آب، برق، تلفن و گاز باشد، هزينه ي آن بر عهده ي شهرداري هاست.

عادل كاظمي تصريح كرد: در راستاي ارائه ي خدمات بهتر و مستمر به مردم منطقه و تسريع در رفع حريم شبكه و جلوگيري از خاموشي هاي ناخواسته و خطرات ناشي از برق، ضرورت دارد هزينه هاي جابجايي تجهيزات براساس مصوبه ي مذكور در بودجه هاي مربوطه لحاظ شود و با شروع عمليات اصلاحي نسبت به جابجايي تجهيزات مذكور اقدام گردد.

كاظمي در پايان با بيان اينكه با مساعدت معاون عمراني استاندار، شايسته است شهرداري ها و دهياري ها اعتبارات مربوطه را در بودجه ي ساليانه لحاظ كنند، افزود: شركت توزيع نيروي برق تبريز آمادگي دارد در خصوص تهيه ي طرح و نظارت بر اجراي جابجايي توسط شركت هاي مجري باصلاحيت، همكاري كند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات