توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود مهارت‌های کارآفرینی است

توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود مهارت‌های کارآفرینی است

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو، راه اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی را زمینه‌ساز رشد کسب و کارهای نوپا دانست که موجب اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات