مرکز آمار انگلیس گزارش داد: افزایش ۰.۷درصدی قیمت مسکن در انگلیس

۱ درصد بیشتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی بوده است. به نظر نمی‌رسد که قرار گرفتن نرخ تورم در کمترین سطح سه سال اخیر نیز بتواند بانک مرکزی انگلیس را برای کاهش بیشتر نرخ بهره متقاعد کند. بانک مرکزی انگلیس در گزارشی ماه گذشته پیش بینی کرده بود که نرخ تورم این کشور در ابتدای سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش هزینه‌های آب و بخش انرژی به ۱.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات