سومین جلسه کارگوه امور زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش س...

سومین جلسه کارگوه امور زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و به دبیری مدیر کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
در این جلسه 12 مورد دستور کار رسیدگی شد، که در ابتداء جلسه در خصوص وظایف کارگروه تخصصی ماده 8، تعیین و حضور اعضای بند الف و ب ماده 5 و بند الف ماده 9 آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اخذ شد.
اجرای طرح های سرمایه گذاری از جمله احداث کوره های آجر فشاری در شهرستان زابل و احداث پست برق در شهر سیرکان و تعیین زمین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی بافت حاشیه نشینی شهر زاهدان از مهمترین موضوعات این نشست بود که با اجرای این طرح ها پس از بحث و بررسی موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات