زمین مسکن ملی در بروجرد جانمایی شد

وی ادامه داد: ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان ۲ مزیت دارد نخست قیمت تمام‌شده در مقایسه با قیمت بازار قابل مقایسه نیست و همچنین با توجه به اینکه واگذاری زمین در این طرح به صورت فروش اقساطی است، قیمت زمین طی پنج سال به صورت قسطی دریافت خواهد شد. داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات