شورای اسلامی شهر خمارلو خبر داد: تخفیف ۴۰درصدی عوارض ساخت در خمارلو

به گزارش اخبار ساختمان، شهردار خمارلو اظهار کرد: مالکانی که پروانه‌ ساختمانی دریافت کرده و نیز ساختمان‌های ابقا شده با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که مالکان آن‌ها به احکام صادره اعتراض نداشته و تمکین کرده باشند، چنان‌چه تا آخر دی ماه عوارض را تادیه کنند، مشمول کاهش ۴۰ درصدی عوارض می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات