راهکار خروج بازار سرمایه ائی و سوداگرانه از حوزه مسکن

همواره دنبال حل این موضوع هستیم که چگونه می توان ملک و اپارتمان مسکونی را از یک کالای سرمایه گذاری و سوداگری به یک کالای مصرفی تبدیل نمائیم و بتوان عطش کسب منفعت از ملک و املاک را به صفر رساند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات