پیش نویس نهایی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۹۹ جهت تصو...

پیش نویس نهایی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۹۹ جهت تصو...
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، ظهیری با اعلام خبر فوق ضمن تشکر از همکاری مدیران شهرداری و روسای سازمان های تابعه اعلام نمود که پیش نویس تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۹ طی سه جلسه داخلی با مسوولین مرتبط حوزه های درآمدی تدوین و در حال حاضر پس از برگزاری شش جلسه تخصصی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، تنظیم گردیده است.

وی در ادامه افزود: امسال اداره درآمد با هدف تسهیل و اجرای راهبردهای مالی شهرداری پیش از موعد مقرر در سنوات گذشته نسبت به تدوین و تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات اقدام نموده و پیش نویس نهایی پیش از موعد مقرر جهت تصویب در صحن رسمی شورای شهر، تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات