بررسی پروژه ساختمان بند انحرافی نجف آباد جیرفت

در تاریخ 2 دیماه 98 جلسه ای پیرامون بررسی پروژه ساختمان بند انحرافی نجف آباد جیرفت و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت و رودبار در دفتر معاون طرح و توسعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، روز دوشنبه 2 دیماه 98 جلسه ای با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه در خصوص بررسی پروژه ساختمان بند انحرافی نجف آباد جیرفت و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت و رودبار برگزار گردید. در این جلسه که نماینده مجری طرح ساختمان بند انحرافی نجف آباد جیرفت و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت و رودبار و نمایندگان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و پیمانکار شرکت جهاد نصر کرمان نیز حضور داشتند در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژه از جمله سازه های در مسیر اجرای پروژه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد مطابق صورتجلسه تنظیم شده ظرف مدت 15 روز فرآیند اجرایی پروژه مذکور تسریع گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات