سوت قطار توسعه ریلی استان کرمان به صدا در آمد

سوت قطار توسعه ریلی استان کرمان به صدا در آمد

کرمان کرمان - ایرنا - با اقدامات زیرساختی انجام گرفته و برنامه های پیش بینی شده در حوزه حمل و نقل ریلی از جمله افزایش ظرفیت واگن سازی و اتصال خطوط ریلی به نقاط صنعتی و کارخانجات استان کرمان در واقع می توان گفت که سوت قطار توسعه ریلی در این…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات