ادامه تلاش‌ها برای چهار خطه کردن مسیر ایلام - مهران

ادامه تلاش‌ها برای چهار خطه کردن مسیر ایلام - مهران

ایلام ایلام - ایرنا - عملیات چهارخطه کردن و بهسازی مسیرهای باقیمانده جاده ایلام - مهران با پیشرفت فیزیکی مناسب و با شتاب و جدیت در مراحل پایانی کار است و تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات