تذکرات رهبری در مورد بانکداری عملیاتی نشده است/ ارزش دارایی مردم در یک شب به یک سوم کاهش یافت

تذکرات رهبری در مورد بانکداری عملیاتی نشده است/ ارزش دارایی مردم در یک شب به یک سوم کاهش یافت

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اظهار داشت: تورم مردم را آزرده است به طوری که وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوند می‌بینند ارزش دارایی‌شان شب گذشته به صورت ناگهانی تا یک سوم کاهش یافته است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: نکته مهم آن است که باید قبول کنیم اقتصاد کشور بانک‌محور است و هیچ طرح مهم اقتصادی بدون پشتیبانی بانک شدنی نیست. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه متاسفانه تدابیر و تذکرات رهبری در سیستم بانکی عملیاتی نشده است گفت: مردم توقعات بالا و بحق از سیستم بانکی دارند چرا که از سیستم بانکی مطلع هستند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه باید با فساد با بدترین شکل ممکن برخورد شود گفت: فساد وجود دارد اما نباید آن را به تمام سیستم تعمیم دهیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات