تصمیمات کمیته راهبری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

تصمیمات کمیته راهبری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی


تصمیمات کمیته راهبری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

کمیته راهبری تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی روز دوشنبه دوم دی در سالن جلسات شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و با حضور مهندس روزبهانی نماینده وزارت راه و شهرسازی، اقدامات انجام شده طی دو هفته گذشته بررسی و گزارش مدل های ارزیابی کار و زمان ، از سوی دکتر حیات نیا مدیر پروژه تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،  سخنان مهندس نجفی کارشناس امور بیمه در خصوص مدیریت ریسک و تشریح ابعاد مسئولیت در خدمات مهندسی و نیاز به بهره گیری از پوشش جامع بیمه برای جبران خسارت های احتمالی ، بخش بعدی جلسه بود.
در ادامه با بررسی ابعاد موضوع ، مقرر گردید به دلیل اهمیت بالا علاوه بر ارائه دوره های آموزشی مدیریت ریسک برای اعضای گروه های تخصصی، ضریب مناسبی هم در مدل سازی نرخ خدمات مهندسی توسط شرکت مهندسین مشاور طرف قرارداد مد نظر قرار گیرد.
در ادامه جلسه، فرشید جنابی در خصوص جداول شکست کار خدمات مهندسی در هفت رشته و نحوه محاسبه نفر ساعت هر بخش از خدمت با توجه به معیارهای با اهمیت مانند متراژ، طبقه، گروه ساختمانی و نوع کاربری آن، نظر اعضای حاضر را جویا شد که در نهایت الگوی بهینه جداول پیاده سازی نفرساعت محاسباتی خدمات مهندسی، با نظر اکثریت حاضران تصویب و به مشاور جهت اجرا و پیاده سازی اعلام گردید.

در پایان جلسه به دلیل اهمیت تکمیل فرم ها و پرسشنامه های عوامل موثر در تعیین نرخ خدمات مهندسی و همچنین چالش های استراتژیک مقرر گردید نظرات اعضای گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها  دریافت و به مشاور انتقال داده شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات