آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت دوم)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت دوم)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

به استناد ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52 تا 57 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(نوبت دوم) در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده زیر تشکیل می‌گردد؛ بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

1)ارائه گزارش عملکرد سال 97 هیئت مدیره
2)ارائه گزارش بازرسان
3)بررسی و تصویب ترازنامه سال 97
4)بررسی و تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه و تباصر سال 98

زمان: روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398 ساعت 16
مکان: میدان معلم، سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)

توضیح مهم:
مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و برگزار خواهد شد.
در صورت ارائه وکالتنامه(حداکثر از 2 نفر)، وکالتنامه ارائه شده می بایست مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل 24 ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات