گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با همکاران حوزه راه و شهرسازی مانه و سملقان و رسيدگي به مسائل و مشكلات آنان سه ش...

گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با همکاران حوزه راه و شهرسازی مانه و سملقان و رسيدگي به مسائل و مشكلات آنان سه ش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات