پيگيري رفع مشكلات فني ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي استان در نشست مشترك با معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان

پيگيري رفع مشكلات فني ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي استان در نشست مشترك با معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان

مشكلات فني ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا در نشست مشترك محيط زيستي در دفتر معاونت سياسي امنيتي استانداري اصفهان مطرح شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني محيط زيست اصفهان «پارما» با توجه به اهميت اطلاع رساني بهنگام مركز پايش زيست محيطي استان به عموم مردم، جلسه مشتركي با حضور معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان تشكيل شد.

در اين جلسه ايرج حشمتي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ضمن ارائه گزارشي از وضعيت كمي و كيفي شبكه پايش كيفيت هواي استان گفت: لازمه پاسخگويي به مطالبه گري مردم در شرايط وارونگي دما و غلظت آلاينده هاي جوي و هر نوع قطعي در سامانه‌هاي ارتباطي، موجب اختلا ل در ارائه داده هاي كيفيت هوا به مردم است.

حيدر قاسمي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري اصفهان نيز با تأكيد براهميت برقراري ارتباط مستمر بين ايستگاه ها و مركز پايش زيست محيطي مستقر در اداره كل حفاظت محيط زيست براي خدمت رساني مناسب، اظهاركرد: برخورداري ايستگاه هاي سنجش كيفيت هوا از ارتباطات مستمر مخابراتي امري بسيار ضروري است و همكاري مؤثر اين معاونت را در كاهش مشكلات فني پديد آمده اخير اعلام نمود.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات