شوراي عالي محيط زيست بهاي جديد ضرر و زيان جانوران وحشي را تصويب كرد

شوراي عالي محيط زيست بهاي جديد ضرر و زيان جانوران وحشي را تصويب كرد

كيومرث كلانتري معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي بيان داشت: شوراي عالي حفاظت محيط زيست كشور بر اساس اختيارات تكليف شده در قانون شكار و صيد جدول جديد ضرر و زيان جانوران وحشي را تصويب كرد .

به گزارش«پارما» از سايت سازمان حفاظت محيط زيست، كلانتري افزود: جرائم ناشي از تخلفات شكار وصيد بر اساس قانون و تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كشور افزايش قابل توجهي داشته كه اميد است اين افزايش جرايم در كاهش تخلفات نقش بسزايي داشته باشد .

وي با اشاره به ماده 18 قانون شكار وصيد در مورد جرائم مذكور، بيان داشت : سازمان حفاظت محيط زيست از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، بعنوان شاكي خصوصي شناخته مي شود، و تمام جرائم ناشي از تخلفات شكار و صيد به حساب خزانه دولت واريز مي شود . وي افزود : بر اساس مصوبه جديد شوراي عالي محيط زيست كشور در خصوص ضرر و زيان گونه هاي قابل شكار در صورتيكه گونه شكار شده ماده باشد مبلغ ضرر و زيان به 3 برابر افزايش مي يابد . معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: با توجه به درج مصوبه فوق در روزنامه رسمي در تاريخ 98/9/17، بيست روز پس از اين تاريخ، مصوبه مذكور لازم الاجرا بوده و جرائم جديد از تاريخ 98/10/7 لازم اجرا است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات