بررسی پیش نویس شیوه سنجش پایان دوره های آموزشی

بررسی پیش نویس شیوه سنجش پایان دوره های آموزشی


بررسی پیش نویس شیوه سنجش پایان دوره های آموزشی

به دعوت دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان جلسه اي با حضور مهندس ماني فر مدير كل دفتر و كارشناسان مربوطه با كمسيون آموزش ، پژوهش ، آزمون و انتشارات شوراي مركزي ، امروز در محل سالن جلسات وزارت راه و شهرسازي باموضوع بررسي پيش نويس شيوه سنجش پايان دوره هاي آموزشي برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،
به استناد شيوه نامه صدور ، تمديد و ارتقاء پايه دوره هاي آموزشي ابلاغي معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، شيوه تدوين سنجش پايان دوره ها بعهده شوراي مركزي گذاشته شده كه در اين راستا كمسيون آموزش شوراي مركزي نسبت به تهيه پيش نويس شيوه نامه مزبور اقدام نموده و ساختار محتواي تهيه شده با هدف استانداردسازي و ارتقاء كيفيت آزمون ها در جلسه پيشنهاد و كليات ارائه شده مورد پذيرش دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان واقع گرديد .
در ابتداي جلسه، جوان مجيدي رئيس كمسيون آموزش ، استنادات قانوني مربوط به پيش نويس تهيه شده و اهداف و استراتژي و چشم انداز تعيين شده را در جلسه مطرح كرد و در ادامه دكتر كارگر ، راهبر تهيه پيش نويس شيوه نامه ، گزارش فرآيند پيشنهادي برگزاري آزمون ها بصورت الكترونيكي را با توضيحات مندرج در پيش نويس تهيه شده به جلسه ارائه داد .
در ادامه ، اعضاء جلسه نقطه نظرات خود را مطرح  و مهندس ماني فر در خصوص تجربيات برگزاري آزمون هاي مختلف  راهنماييهاي لازم را مطرح کرد.
در نهايت ضمن تشكر از نگاه تعاملي دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان جمع بندي گرديد كه شوراي مركزي ايجاد ساختار مركز آزمون براي برگزاري آزمون ها بصورت يكپارچه را در دستور كار قرار داده و بصورت پايلوت نسبت به برگزاري يك آزمون مشخص به صورت الكترونيكي و يكبارچه اقدام نمايد .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات