ارائه بیش از 4000 پیشنهاد در حوزه های مختلف مدیریت شهری در سال98

ارائه بیش از 4000 پیشنهاد در حوزه های مختلف مدیریت شهری در سال98

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات