دستورالعمل طراحی سازه‌های ساختمان تدوین می‌شود/ارائه برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در اقدام ملی مسکن در دومین نمایشگاه صنعت ساختمان

دستورالعمل طراحی سازه‌های ساختمان تدوین می‌شود/ارائه برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در اقدام ملی مسکن در دومین نمایشگاه صنعت ساختمان

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ارایه تحقیقات و الگوهای مناسب صنعت ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نمایشگاه خبر داد و اعلام کرد: در نمایشگاه صنعت ساختمان، اهداف و برنامه‌های وزارتخانه راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان ارائه خواهد شد. وی بر تبادل‌تجربیات در دومین نمایشگاه صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در حال تدوین و آماده‌سازی دستورالعمل مربوط به محاسبه طراحی ساختمان است که این کار در مرحله داوری قرار دارد و تحت عنوان راهنمای محاسبات و طراحی ساختمان شناخته می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات