بشنوید|ترافیک سنگین در همه محورهای شمالی کشور و آزادراه کرج - قزوین در مسیر رفت و برگشت

بشنوید|ترافیک سنگین در همه محورهای شمالی کشور و آزادراه کرج - قزوین در مسیر رفت و برگشت

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات