وزارت راه و شهرسازی؛ پیشتاز حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا/ پایه‌ریزی اقتصاد جدید توسعه‌ای با کسب‌و‌کارهای نوین/ ظهور بخش خصوصی خودبنیان با کاهش تصدی‌گری دولت

وزارت راه و شهرسازی؛ پیشتاز حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا/ پایه‌ریزی اقتصاد جدید توسعه‌ای با کسب‌و‌کارهای نوین/ ظهور بخش خصوصی خودبنیان با کاهش تصدی‌گری دولت

امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه با اشاره به حوزه فعالیت وزارتخانه در زمینه استارتاپ‌ها گفت: تعاریف زیادی برای کسب‌وکار نوپا ارایه شده است، ولی آن‌دسته از کسب‌وکارهای نوپا که حول محور فناوری‌های نو شکل گرفته و ظرفیت رشد بالایی دارند، مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی تنها وزارتخانه ورود کرده به کسب و کارهای نوپا معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص چرایی ورود این وزارتخانه به حوزه کسب و کارهای نوپا تصریح کرد: دستگاه وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی طی سه‌ماه گذشته ضمن ورود جدی به موضوع، کسب‌وکارهای نوپا را به‌عنوان محرک‌های کلیدی توسعه در دستورکار قرار داده است. در این زمینه اعتقاد داریم تنها وزارتخانه‌ای که به این شکل به توسعه کسب‌وکارهای نوپا ورود کرده، وزارت راه و شهرسازی بوده است وی افزود: چالش دوم این کسب‌وکارها این است ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات