تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا دو هفته دیگر

تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا دو هفته دیگر

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار از برگزاری نشست دستمزد سال آینده کارگران در دو هفته آینده خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

    منبع خبر

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

      نظرات