تقدیر از مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد در کنفرانس ملی بهره‌وری

تقدیر از مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد در کنفرانس ملی بهره‌وری

در حاشیه چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری و به مناسبت انتشار کتاب “صنعت برق فراتر از یک قرن”، برای همکاری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گردآوری و تدوین مطالب این کتاب از محمدحسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد توسط حسین مهریان رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران قدردانی شد.

در حاشیه چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری و به مناسبت انتشار کتاب “صنعت برق فراتر از یک قرن”، برای همکاری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گردآوری و تدوین مطالب این کتاب از محمدحسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد توسط حسین مهریان رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات