گزارش تصویری جلسه بررسی طرح اقدام ملی مسکن در راستای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به تعدا...

گزارش تصویری جلسه بررسی طرح اقدام ملی مسکن در راستای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به تعدا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات