معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان مطرح کرد: ضرورت توجه بیشتر به نمای ساختمان ها

فتحیان به عدم ارائه ضابطه درستی از نما در شهر و کشور به شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب ضوابط نما از دیگر اقدامات مدیریت شهری برای حل این مشکل است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات