توزيع برق خوزستان اعلام كرد؛ دستگاه ها و سازمان ها ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،مديرعامل شركت توزيع برق خوزستان گفت، دستگاه ها و سازمان هاي مستقر در استان خوزستان لازم است تا هر چه سريعتر بدهي بابت بهاي برق مصرفي خود را پرداخت كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير علي خدري افزود، ليست اسامي شركت ها، سازمان ها و دستگاه هايي كه بدهي كلان به شركت توزيع برق خوزستان دارند آماده شده است و مسئولان دفاتر حقوقي اين شركت در سراسر استان موظف هستند تا از راه هاي قانوني نسبت به وصول مطالبات بابت بدهي برق اقدام جدي به عمل آورند.

مديرعامل شركت توزيع برق خوزستان در جمع روساي دفاتر حقوقي اين شركت تاكيد كرد، تنها منبع درآمد براي احداث، توسعه و اجراي پروژه هاي صنعت برق خوزستان از طريق بهاي برق مصرفي تامين مي شود، بنابراين لازم است تا مردم و مشتركان بهاي برق مصرفي خود را به موقع پرداخت نمايند.

خدري تصريح كرد، با توجه به الكترونيكي شدن خدمات مرتبط با صدور قبض لازم است تا مردم و مشتركان روش هاي پرداخت از طريق تلفن همراه، نرم افزارهاي پرداخت برق و ساير روش هاي الكترونيكي را مورد توجه قرار دهند.

وي افزود، برنامه مدوني براي رصد و بررسي وصول مطالبات شركت توزيع خوزستان تهيه شده و به طور روزانه وضعيت بدهي دستگاه ها كنترل مي شود تا در زمان مقرر با هماهنگي هاي انجام شده، اقدامات قانوني براي وصول مطالبات كه در واقع متعلق به مردم و بيت المال است اجرا شود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات