تاکید بر بازرسی‌های میدانی در خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمانها

تاکید بر بازرسی‌های میدانی در خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمانها


تاکید بر بازرسی‌های میدانی در خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمانها

گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز سوم دیماه تشکیل جلسه داد و پس از ملاحظه موارد مطرح شده در کمیته تعیین مبانی نرخ خدمات مهندسی هفت رشته، به بحث و بررسی و بازنگری نرخ خدمات مهندسی نقشه برداری پرداخت  تا ظرف روزهای آینده نرخ مناسب و مستدل خدمات مذکور بصورت جداولی بر مبنای نفر ساعت  تعیین و ارائه گردد .
مهندس اسدی دبیر گروه تخصصی نقشه برداری که در پایان این جلسه در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی سخن می گفت، افزود: در این جلسه قرار شد برای نهایی کردن شیوه نامه وحدت رویه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها که با مبادی مربوطه انطباق و هماهنگی های اولیه  صورت گرفته، نشستی به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی برگزار و با دعوت از کارشناسان و اعضای کمیته، مسائل مربوطه تبیین و نهایی شود.
وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده را ضرورت انجام بازرسی های میدانی در نحوه خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک آپارتمانها دانست و عنوان نمود با تهیه گزارش عملکرد استانها در روزهای اخیر مشخص گردیده روند مناسبی در این خصوص در استانها پیگیری میشود ولی نیاز به فعالیت مستمر و پیگیری های جدی تری وجود دارد. مهندس اسدی در این گفتگو، از گروههای تخصصی نقشه برداری سراسر کشور درخواست نمود ضمن پاسخ سریع و کاملتر به مکاتبات شورای مرکزی ،فرایندهای آموزشی و نظارت خود بر تهیه نقشه های تفکیکی را بهبود بخشند.
هماهنگی ،تعامل، دقت نظر و توجه به قوانین و بخشنامه ها و دستورالعملها  در خدمات مهندسی نقشه برداری محور اصلی ارتقاء کیفی و کمی این تخصص خواهد بود که گروه تخصصی نقشه برداری در برنامه ریزی های خود به آن توجه دارد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات