فراخوان عضویت در کمیسیون کنترل کیفی فناوری ساخت

فراخوان عضویت در کمیسیون کنترل کیفی فناوری ساخت

در راستای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تنسیق امور مربوطه و به منظور ارتقای هر چه بیشتر کیفیت خدمات مهندسی و ساخت و ساز در سطح استان و نیز تأمین هر چه بیشتر ایمنی و دوام ساختمان در دراز مدت و جلب مشارکت اعضاء در جهت توسعه فعالیت های حرفه ای و مهندسی، سازمان تصمیم به تشکیل کمیسیون کنترل کیفی فناوری ساخت نموده است. لذا بر اساس شرایط درج شده در نظام نامه، از کلیه افراد حقیقی واجد شرایط رشته معماري، جهت عضویت و همکاری در کمیسیون مربوطه دعوت به عمل می آید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 98/10/12 جهت تحویل مدارک، به سازمان استان – واحد 507 مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات