ایمنی در برابر زلزله، گامی موثر در توسعه پایدار کشور

ایمنی در برابر زلزله، گامی موثر در توسعه پایدار کشور

بر مبنای مستندات بین‌المللی و گزارشات ملی، در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۴، ۹۲ درصد تلفات جانی مخاطرات طبیعی را رخداد زلزله‌ها در کشور موجب شده است. از طرفی دیگر برمبنای آمار ۱۳۹۵، حدود ۴۳ درصد واحدهای مسکونی کشور فاقد اسکلت بوده و مقاومت پائینی در برابر زلزله‌های بزرگ دارند، تخریب ساختمان‌ها موجب تلفات جانی، مهاجرت، لطمات اقتصادی و … می‌شود که در تجربه زلزله‌های بزرگ ایران زمین مشاهده شده است. کشور ایران به­ عنوان بخشی از این نوار لرزه‌خیز، بارها وقوع زلزله‌های مخرب و ویرانگر را تجربه کرده و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل شده است. در واقع می‌توان گفت که مهمترین رویکرد ما در مدیریت بحران مخاطرات طبیعی، همانگونه که رخداد زلزله‌های بم، کرمانشاه، سیل‌های اول سال جاری و … نشان دادند، اقدامات پیشگیرانه و اهمیت دادن به این اقدامات در کلیه برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور است. بنظر نگارنده اگر بتوان سازوکار مدیریت بحران کشور را در امر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات