ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه/خاکبرداری فنداسیون، ...

ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه/خاکبرداری فنداسیون، ...


در راستای ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه شهر اراک، عملیات خاکبرداری فنداسیون، بتن مگر پارت دوم فنداسیون و اتمام بتن ریزی پارت اول و دوم دیوار ساحلی رودخانه به ارتفاع ۶ متر جنب پل اسکندر، تحت نظارت عالیه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک انجام شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات