معرفی پیمانکاران نگهداری و اتفاقات امور آبفار سه ش...

معرفی پیمانکاران نگهداری و اتفاقات امور آبفار سه ش...

معرفی پیمانکاران نگهداری و اتفاقات امور آب و فاضلاب روستایی سه شهرستان شمال آذربایجان غربی

پیمانکاران نگهداری و اتفاقات امور آب و فاضلاب روستایی سه شهرستان شمال آذربایجان غربی انتخاب و معرفی شدند.

در جلسه ای که به همین منظور و با حضور معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و مدیران امور شهرستان های سلماس، خوی و چایپاره ترتیب یافته بود، پیمانکاران جدید نگهداری و اتفاقات امورات آب و فاضلاب روستایی این شهرستان ها معرفی و فعالیت خود را آغاز کردند.

در این جلسه، اعمال و ایجاد وحدت رویه و تعامل مورد نیاز در شهرستان ها از ضروریات نیل به اهداف تعیین شده عنوان و اظهار امیدواری شد؛ با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی، خدمات مورد نیاز با حداقل هزینه در کمترین زمان ممکن و بیشترین بازدهی و کارآیی در شهرستانها به مردم ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات