بیشترین دستمزدها مربوط به کدام شهرهای جهان است؟

بیشترین دستمزدها مربوط به کدام شهرهای جهان است؟

زوریخ سوئیس بیشترین حقوق پرداختی را در جهان دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات