«تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری» در نشست رسانه‌ای خبرگزاری فارس

روز شنبه هفتم دی‌ماه، نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری با حضور کارشناسان اقتصادی و انرژی و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

منبع خبر

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات