بازدید مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پروژه های حوزه بازآفر...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و
بلوچستان، عطاء اکبری به همراه فرماندار و شهردار شهرستان زابل از پروژه
های حوزه بازآفرینی شهری این شهرستان بازدید کردند.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه این بازدید گفت: به
استناد وظایف ذاتی که قانون بر عهده ما گذاشته است ما مشارکت خود را در
بحث حاشیه نشینی در حوزه سیستان آغاز کردیم که تا این لحظه چیزی حدود 10
درصد از وسعت زابل را تحت مداخله حاشیه نشینی و مشارکت آگاهانه گذاشتیم
که بهسازی سکونتگاه های حاشیه شهر ساماندهی شود، این بهسازی در ۵ منطقه
زابل شامل اسلام آباد، حسین آباد، معصوم آباد،رسالت و هیرمند شمالی که هم اکنون
در حال انجام است که حدود 25 میلیارد تومان هزینه لازم است، هزینه ای که
تا این لحظه انجام شده است 10 میلیارد تومان است.
وی افزود: در این بازدید تصمیم گرفته شد که بتوانیم تا پایان سال
آسفالت را تمام کنیم تا خدمتی به مردم این مناطق شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: با حجم عملیاتی که در حوزه
سیستان با آن مواجه هستیم انتظار می رود تا حدودی بتوانیم مسائل حاشیه
نشینی که یک معضل جدی، اجتماعی و کالبدی است را ساماندهی کنیم که در این
راستا همه دستگاه ها باید کمک کنند که این پروژه ها را حتی قبل از زمان
مقرر به اتمام برسانیم.
وی تصریح کرد: پروژه های حوزه بازآفرینی شهری در شهرستان زابل شامل
بهسازی معابر معصوم آباد که از سال 98 آغاز با حجم کار 126 هزار متر مربع
با پیشرفت فیزیکی 35 درصد، بهسازی معابر هیرمند شمالی که از سال 98 آغاز
با حجم کار 47 هزار و پانصد متر مربع با پیشرفت فیزیکی 25 درصد، بهسازی
معابر رسالت که از سال98آغاز با پیشرفت 10 درصد، بهسازی معابر اسلام آباد
که از سال 96 آغاز با حجم کار 75 هزار متر مربع با پیشرفت فیزیکی 100
درصد و بهسازی معابر حسین آباد که از سال 96 آغاز با حجم کار 75 هزار متر
مربع با پیشرفت فیزیکی 100 درصد در حال انجام میباشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات