زلزله بم مهندسی کشور را مبهوت کرد/استان کرمان گسل‌های مختلفی دارد

زلزله بم مهندسی کشور را مبهوت کرد/استان کرمان گسل‌های مختلفی دارد

رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: بم جزو اولین شهرهای کشور است که بیشترین درصد ساختمان اسکلت را دارد اما متاسفانه آنچه در بم کمتر مورد توجه قرار گرفته سیما و منظر شهر بم است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات