ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه/آرماتور بندی و تکمیل...

ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه/آرماتور بندی و تکمیل...

#گزارش_کار

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در ادامه عملیات بهسازی و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه شهر اراک، ادامه عملیات آرمارتوربندی و تکمیل بتن ریزی پارت اول دیوار ساحلی رودخانه در خیابان شهدا، مقابل خیابان رهبر، تحت نظارت عالیه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک انجام شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات