جایگاه آمایش سرزمین در وعده‌های انتخاباتی

دو نارسایی اصلی قوه مقننه در نظام حکمرانی کشور را می‌توان در «افت محسوس کیفیت قانون‌گذاری» و «اشتغالات فراوظیفه‌ای نمایندگان» جست‌وجو کرد؛ اولی به سبب ناکارآیی ضوابط و فرآیندهای نظام انتخاباتی (از مرحله تایید صلاحیت تا نظارت بر عملکرد نمایندگان) ایجاد شده و دومی به سبب عدم تنظیم کارآمد رابطه مجلس- نامزدهای نمایندگی مجلس جست‌وجو کرد؛ جایی که نامزدهای مشتاق تکیه بر صندلی‌های سبز رنگ مجلس، با کمترین شناخت از نظام اداری و اجرایی کشور از یک سو و درک ناکافی از مختصات و ویژگی‌های حوزه انتخابیه خویش از سوی دیگر، از هیچ وعده پرطمطراقی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جلب آرای بیشتر فروگذار نمی‌کنند. یازدهمین دوره مجلس به‌صورت رسمی از چهاردهم آذرماه کلید خورده و کارزار تبلیغاتی آنان نیز به‌صورت غیررسمی از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل آغاز شده است. بسیاری از این وعده‌های انتخاباتی با تکیه بر درک شخصی داوطلب یا اتکا به حلقه مشاوران محدود وی ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات