بررسی قیمت مسکن در آمریکا

متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۱۷۹ هزار و ۹۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۱۸۰ هزار دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۱۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۱۹۱ هزار دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۵۴۹ هزار و ۹۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۴۷۹ هزار و ۹۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۴۲۹ هزار و ۸۰۰ دلار متوسط قیمت هر واحد مسکونی در سال ۲۰۱۹: ۴۲۵ هزار و ۵۰۰ دلار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات