3 هزار و 260 حلقه چاه کشاورزی در گلستان برقدار می شوند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در یک برنامه سه ساله در سطح کشورمقرر است، 75 هزار حلقه چاه کشاورزی برقدار شوند که از مجموع 75 هزار حلقه چاه، 3 هزار حلقه چاه سهم استان گلستان است..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: در راستای اهدف وزارت نیرو و به منظور کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، موضوع برقی کردن چاه های کشاورزی در دستور کار است که این کار با هماهنگی توانیر و شرکت توزیع برق ، شرکت آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی و شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شود.
وی افزود: در این راستا مقرر است در یک برنامه سه ساله در سطح کشور، 75 هزار حلقه چاه کشاورزی برقی شوند که از  این  مجموع 3 هزار و 260 حلقه چاه سهم استان گلستان است و از این تعداد 900 حلقه برای سال اول،  و برای هر یک از سال های دوم وسوم هزار و 180 حلقه چاه کشاورزی برقدار خواهند شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: به همین منظور، جلسات هماهنگی با همکاران جهاد کشاورزی، شرکت توزیع برق و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان برگزار و تعداد زیادی از چاه ها احصا شده است . از منظر ما اولویت با چاه هایی است که دارای سطح زیر کشت بیشتری به تبع آن و توان بهره برداری بیشتری از منابع آب را دارند.
وی افزود: با توجه به ابلاغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران ایران، چاه های مشمول این طرح می بایست فعال، دارای پروانه بهره برداری معتبر ومجهز به کنتور هوشمند حجمی باشند.
معاون حفاظت و بهره برداری استان افزود: در استان گلستان حدود 17 هزار و 450 حلقه چاه کشاورزی داریم که از این تعداد 3 هزار و 350 حلقه انرژی  مورد نیاز خود را از طریق برق تامین می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات