۴ پروژه اصلاح و توسعه شبکه های آب و فاضلاب شهر بانه به صورت امانی و با اعتبار ۶ میلیارد ریال در حال اجرا است

از محل پروژه های امانی در حال حاضر ۴ پروژه اصلاح و توسعه و خط انتقال شبکه های آب و فاضلاب با اعتباری به میزان ۶۰۱ میلیون تومان در شهر بانه در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری بانه طی ۲ سال اخیر در شهر بانه پروژه های مختلفی در حوزه آب و فاضلاب اجرا شده و یا در حال اجرا است که بخشی از این پروژه ها به شکل امانی انجام می شود.

پروژه خط انتقال آب به بنی رزان یکی از این پروژه های امانی است که با زیر پوشش قرار دادن جمعیت ۴۰ هزار نفری و به طول ۳ هزار و ۵۴۷ متر در حال اجرا می باشد. با توجه به حفر چاه های زیاد و کمبود فشار در منطقه مذکور و لزوم تقویت فشار شهرک های اطراف خط انتقال و همچنین به جهت آبرسانی به روستاهای بنی رزان و چند روستای دیگر حومه، اجرای این پروژه در برنامه قرار گرفت.

اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب بانه دیگر پروژه امانی است که با توجه به لزوم توسعه شبکه آب محلات جدید در دست اجرا قرار گرفت و جمعیت ۲۰ هزار نفری را زیر پوشش قرار می دهد و به طول ۴ هزار متر در حال اجرا می باشد.

به جهت لزوم توسعه شبکه فاضلاب محلات حاشیه ای شرق بانه که اغلب از چاه جذبی استفاده می کنند، پارت(بخش) دوم پروژه امانی توسعه شبکه فاضلاب شهر برای جمعیت ۴۰ هزار نفری به طول ۳ هزار متر در برنامه قرار گرفت؛ همچنین با عنایت به لزوم اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب محلات حاشیه ای غرب بانه، پارت(بخش) سوم پروژه امانی اصلاح شبکه فاضلاب شهر برای جمعیت ۵۰ هزار نفری و به طول ۵ هزار متر در دستور کار قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات