آیین افتتاح پروژه های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

آیین افتتاح پروژه های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حضور شهردار تهران پیروز حناچی انجام شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات