رئیس جدید سازمان مهندسی ساختمان کشور مطرح کرد: وجود ۵۵۰ هزار مهندس اضافی در کشور

رئیس جدید سازمان مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه با برنامه‌ریزی می‌توان این مساله اضافی بودن مهندسان ساختمان را حل کرد گفت: ‌ ابتدا باید با کنترل تولید و سپس با ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌ها مهندسان ساختمان را وارد کارگاه کنیم چرا که برخی از مهندسان ساختمان وقتی وارد کارگاه می‌شوند دست و پای خود را گم می‌کنند. وی با بیان اینکه اگر ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شود می‌توانیم برای ۱۰۰ هزار مهندس فرصت شغلی ایجاد کنیم گفت: یکی از این طرح‌ها ایجاد و توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات